Un 23 de abril baleiro de actividades

Un 23 de abril baleiro de actividades

Cremos “escasísima” a programación da Concellaría de Cultura co gallo do Día do Libro cuxos actos no Concello da Coruña poden contarse cos dedos das mans Na Coruña, desde 2007 a 2011, arredor do Día do Libro organizábase xunto coas librarías e...
Ler nova

O Consello Local do BNG

O BNG estrutúrase territorialmente en comarcas e localidades. E a Asemblea Local é o órgano básico da organización territorial do BNG debendo estar toda...
O Consello Local do BNG

 

Pola Xestión Pública Municipal do Servizo de Transporte Urbano na Coruña