O Consello Local do BNG

O BNG estrutúrase territorialmente en comarcas e localidades. E a Asemblea Local é o órgano básico da organización territorial do BNG debendo estar toda...
O Consello Local do BNG

Pola Xestión Pública Municipal do Servizo de Transporte Urbano na Coruña