Novas
25 de novembro: cambiou algo nestes últimos 60 anos?

25 de novembro: cambiou algo nestes últimos 60 anos?

Poxección da película "In the time os the butterflies" e debate posterior moderado por Yolanda Naya, Responsábel de Acción Feminista do Consello Local do BNG da Coruña, e introducido por Margarida Corral, Secretaria Confederal da Muller da CIG.

O 25 de novembro de 1960 celébrase o Día Internacional da Eliminación da Violencia contra a Muller, aprobado pola Asemblea Xeral das Nacións Unidas na súa Resolución 50/134 o 17 de decembro de 1999, en memoria das irmás Mirabal asasinadas por orde do ditador dominicano Rafael Leónidas Trujillo.

Preguntámonos se cambiou algo nestes xa case 60 anos desde este #Feminicidio e que podemos facer no día a día para erradicar da nosa sociedade a #ViolenciaMachista

Ler nova
Outro espectáculo no Pleno desta volta en prexuízo dos barrios

Outro espectáculo no Pleno desta volta en prexuízo dos barrios

É incomprensíbel que alguén pida aumentar o gasto en pagarlle a débeda aos bancos cando a débeda que é urxente saldar é a que ten este Goberno Municipal cos barrios e a proposta que foi hoxe a pleno obrigaba a investir arredor de 7 millóns de euros en melloralos

O noso voto a favor do modificativo de crédito para empregar o superávit en investimentos nos barrios veu dado porque entenden son urxentes e porque o Goberno local, a través da emenda presentada, eliminou os investimentos na planta de tratamento de lixo de Nostián, algo que as nacionalistas demandaran xa que entenden que os debe facer a empresa concesionaria

Ler nova
Que hai detrás do transvase de augas entre As Encrobas-Meirama e Cecebre?

Que hai detrás do transvase de augas entre As Encrobas-Meirama e Cecebre?

Non avalaremos o transvase desde o lago das Encrobas-Meirama a Cecebre sen un estudo integral e rigoroso das consecuencias tanto na poboación como nas áreas naturais afectadas pola obra

Non existen informes minuciosos sobre a calidade das augas e a súa idoneidade para o seu consumo, pois preténdese facer un transvase de auga para consumo humano desde unha mina

Lembramos que non se realizou aínda ningún traballo que analizara polo miúdo os impactos que puidera ter unha obra destas características no Río Barcés e nos seus afluentes e o impacto ambiental por afectar directamente a obra a un LIC de Rede Natura, ou que se achegara un estudio serio sobre as necesidades de auga na área metropolitana da Coruña e as múltiples actuacións que se deberían adoptar xunto cunha cronoloxía coa evolución da poboación nos Concellos que se abastecen do encoro de Cecebre, tal e como xa advertíamos en 2013 nas nosas alegacións ao chamado Proxecto de construción abastecemento da Área Metropolítana a partir do lago artificial da central de Meirama. Concellos de Cerceda e Carral

A día de hoxe non existen ningún informe rigoroso que sinale o beneficio público desta obra para o conxunto da comarca. O único que sabemos é que hai empresas altamente interesadas e que se beneficiarán coa súa execución, algo que denunciamos xa hai catro anos

Ler nova
Propostas reais para ser incorporadas aos orzamentos da Xunta 2018

Propostas reais para ser incorporadas aos orzamentos da Xunta 2018

Achegamos ao documento “A Coruña nos orzamentos da Xunta para o 2018” propostas de investimentos en educación, servizos sociais, infraestruturas e a Ría do Burgo

Tamén trasladaremos á Xunta de Portavoces o debate sobre o Consorcio da fachada marítima e a necesaria implicación da Xunta sempre que sexa asumida a devolución gratuíta á cidade dos terreos portuarios que hoxe son obxecto de especulación

Levamos anos denunciando o desleixo da Xunta nas súas propostas de orzamentos, a respecto da nosa cidade: non atenden as principais necesidades das coruñesas e dos coruñeses, esquecen constantemente investimentos necesarios e provocan o deterioro progresivo dos servizos básicos en sanidade, educación ou servizos sociais. Cómpre esixir o remate xa desta discriminación

Ler nova
Perpetuaranse as deficiencias nas dependencias do noso Rexistro municipal

Perpetuaranse as deficiencias nas dependencias do noso Rexistro municipal

O Goberno municipal non incluíu unha partida para a reforma do Rexistro municipal no modificativo M10/2017 malia a solicitude formal remitida o martes que non foi contestada

Propuxemos por escrito que se empregara unha parte do superávit (que hoxe vai a ser reformulado nun novo modificativo na Xunta de Goberno) para renovar as instalacións do Rexistro Municipal de María Pita. É por iso que queremos facer unha dura crítica ao Executivo local ao non atender os continuos laios tanto das usuarias e dos usuarios do servizo como do cadro de persoal que ten solicitado en varias ocasións a adecuación das instalacións ás normas de Saúde Laboral e PRL

O Goberno da Marea evidencia, deste xeito, que pouco o nada lle interesa as persoas traballadoras, que teñen que realizar o seu traballo en condicións precarias, incumprindo os mínimo en materia de Saúde Laboral e de Prevención de Riscos Laborais, así como as propias persoas usuarias do servizo, que agardan pacientemente mesmo durante horas a ser atendidas, e que non teñen a culpa da nefasta xestión que o Goberno municipal está facendo dos servizos municipais

Ler nova
O drama do Banco Pastor: o Banco Santander eliminará 500 postos de traballo na cidade da Coruña

O drama do Banco Pastor: o Banco Santander eliminará 500 postos de traballo na cidade da Coruña

Xa avanzamos o noso apoio ás mobilizacións anunciadas como protesta aos dous expedientes de despedimento colectivo formulados para o antigo Banco Popular-Pastor

En xuño presentamos en Pleno unha moción, que finalmente foi desprovista de contido e desvirtuada por unha emenda do PP apoiada polo PSOE, na que advertíamos da previsíbel actuación do Banco Santander e das consecuencias que tería para a cidade a merca por un euro do Banco Popular-Pastor

O impacto na cidade do proceso anunciado polo Banco Santander alcanza á destrución de 500 postos de traballo directos do antigo Banco Pastor, entre a sede central do Cantón e o centro de Orillamar, que serán efectivos a partir de xaneiro. É indecente e inasumíbel, polo que chamamos á veciñanza a apoiar canta mobilización sexa convocada polas traballadoras e polos traballadores. A primeira, a semana que vén, o martes 14, ás 11.30 h diante da oficina central do Banco Pastor do Cantón Pequeno

Ler nova
Iniciativas para San Diego – Os Castros

Iniciativas para San Diego – Os Castros

Solicitamos que o Goberno municipal substitúa o valado exterior da pista deportiva

Veciñanza da zona transmitiunos a súa preocupación polo deterioro existente hoxe en día e a posibilidade de que puidera ceder magoando as crianzas que xogan na zona

Ler nova
Seguimos sen desfibriladores en todos os recintos deportivos municipais

Seguimos sen desfibriladores en todos os recintos deportivos municipais

Preguntamos ao Goberno municipal por que aínda non se ten dotado a todas as instalacións deportivas municipais de aparellos DEA

A incorporación deste aparello a todas as instalación municipais foi unha das propostas achegadas polo noso Grupo Municipal na emenda aos orzamentos 2017

Queremos saber por que aínda non se executou esta aplicación, incluída no modificativo M3/2017 aprobado de xeito definitivo no Pleno de setembro. Entendemos fundamental e urxente que todos os recintos deportivos dependentes da xestión municipal teñan estes aparellos, que se ten demostrado que salvan vidas

Ler nova