Novas
O Goberno municipal da Marea aplica discriminatoriamente as sancións por pegadas?

O Goberno municipal da Marea aplica discriminatoriamente as sancións por pegadas?

Preguntamos ao Goberno da Marea Atlántica se ten pensado aplicar sancións ao propio Concello da Coruña polas súa pegadas de carteis

Tivemos coñecemento a través das redes sociais da imposición de sancións a membros do C.S. Gomes Gaioso pola pegada dun cartel na rúa da Torre polo que preguntámonos se o Goberno da Marea tamén aplica as mesmas sancións a todos os colectivos e empresas, mesmo multinacionais, que empregan ese mesmo muro para a colocación da súa cartelaría

Queremos que o Executivo local achegue unha relación das entidades ás que multou o ano pasado, e no que vai deste, polo incumprimento da Ordenanza de Xestión de Residuos Municipais e Limpeza Viaria e, así mesmo, se ten a intención, no que queda de mandato, de modificala; sería inexplicábel e intolerábel que a imposición de sancións dependa de quen coloca os carteis ou do que se publicita nos mesmos. O propio Concello da Coruña coloca carteis no mesmo muro onde foron sancionados os membros deste Centro Social, por non lembrar a cantidade de carteis que colocou en toda A Coruña durante a campaña #APéDeBarrio

Ler nova
Franquismo sen Franco: a simboloxía franquista perdura nas rúas da Coruña. Preguntamos por que

Franquismo sen Franco: a simboloxía franquista perdura nas rúas da Coruña. Preguntamos por que

Preguntamos para cando o Goberno da Marea Atlántica ten pensado retirar a simboloxía franquista das rúas da Coruña

Xa vai para ano e medio cando se tratou na Comisión de Honras e Distincións a proposta da retirada da que a día de hoxe non se ten noticia

Canto á eliminación da simboloxía franquista da cidade, o Goberno da Marea Atlántica limitouse á execución dun acordo aprobado polo Bipartito, intencionadamente adiado e agochado polo Partido Popular. Porén, agora cando toca ir máis aló e tomar a iniciativa o que vemos é que o proceso se alonga indefinidamente

Ler nova
Apáganse as luces no campo da Leyma

Apáganse as luces no campo da Leyma

Preguntamos pola cancelación de diversos partidos de competición oficial neste campo municipal provocados pola falta de iluminación

Xa avanzamos que incluiremos na emenda aos orzamentos unha partida de investimentos para a reparación e, no seu caso, mellora na dotación das infraestruturas de iluminarias da instalación municipal

Ler nova
Medidas sancionadoras no canto de integración laboral e social: é a solución da Marea ao colectivo de persoas manteiras?

Medidas sancionadoras no canto de integración laboral e social: é a solución da Marea ao colectivo de persoas manteiras?

Diante das 15 sancións a manteiros e persoas que realizan venda ambulante ás que tivo acceso o BNG a través dos decretos de Alcaldía, preguntámonos onde está o proxecto de inserción laboral para este colectivo anunciado polo Goberno da Marea

Tivemos acceso aos libros de resolucións e decretos levados a toma de coñecemento no último Pleno ordinario nos cales se rexistraron, cando menos, 15 decretos de sancións ou propostas de sancións a persoas destes colectivos por “ocupación de vía pública para a venda ambulante non autorizada”

En outubro de 2016 anunciouse moi efusivamente a elaboración dun proxecto que pretendía ofrecer ao colectivo de persoas manteiras e vendedoras ambulantes da cidade unha alternativa laboral para a normalización da súa actividade e ao tempo da súa situación social. Dicíase que se quería «normalizar a súa situación» e «propiciar a súa completa integración a través dunha alternativa laboral», mais pasado xa case ano e medio denunciamos que as únicas medidas que continúan son as sancionadoras e preguntámonos onde están as políticas de integración da Marea Atlántica

Ler nova
O Goberno municipal nega a necesidade de mellorar a seguridade viaria no barrio de Monte Alto

O Goberno municipal nega a necesidade de mellorar a seguridade viaria no barrio de Monte Alto

Formularamos en pregunta para a súa resposta por escrito, despois de que non se nos atendera un rogo, a posibilidade de colocar un espello na intersección desde a rúa Atocha Baixa á rúa Orillamar para a mellora da incorporación

Este cruzamento é dos máis transitados de Monte Alto xa que distribúe o percorrido de moitos buses que acceden desde a rúa San Xoán e os propios que suben desde a rúa Orillamar, é o acceso principal á Escola Pablo Picasso e é a única alternativa para transitar pola zona dos Pelamios, polo que a colocación desta medida complementaría a seguridade viaria de todas as persoas condutoras que empregan estas vías. Discrepamos coa interpretación da Área de Mobilidade do Executivo local que entende que é un cruzamento con visibilidade suficiente

Ler nova
Onde están as políticas públicas de promoción de emprego na Coruña?

Onde están as políticas públicas de promoción de emprego na Coruña?

Preguntámoslle ao Goberno local da Marea Atlántica polo incumprimento do seu programa electoral en materia de políticas de emprego e promoción económica

Hai unha ausencia total de políticas de promoción económica da cidade, o único que está a elaborar o Goberno local é o plan de industrialización, unha proposta nosa que foi incluída no orzamento municipal de 2017 e aínda non se fixo nin público

O Goberno local está a renunciar ao necesario papel de liderado para procurar un desenvolvemento económico produtivo e estábel a medio e longo prazo da cidade alén do turismo e da hostalaría

Ler nova
Esiximos solucións xa para o servizo de urxencias do CHUAC

Esiximos solucións xa para o servizo de urxencias do CHUAC

Propuxemos está mañá a todos os grupos municipais unha moción para que o Pleno demande da Consellaría de Sanidade o dotar dos recursos e medios profesionais, materiais, dotacionais, clínicos e cantos foran precisos, para solucionar o colapso do servizo de urxencias do CHUAC

Tamén formulamos na nosa iniciativa que se amose o apoio público da Corporación á denuncia presentada pola Comisión de Centro Hospitalaria do EOXI e trasladar o apoio e solidariedade para coas e para cos profesionais que están a desenvolver o seu traballo nas condición precarias que se recollen no texto presentado no Xulgado de Garda

Por desgraza esta non é, nin vai ser, a última denuncia que se realiza contra da xestión na área sanitaria da Coruña, ou de Galiza no seu conxunto, xa sexa pola saturación dun servizo, neste caso un tan sensíbel como o de urxencias, como pola xestión do conxunto dos servizos sanitarios que se prestan por parte do Sergas, xa que estamos diante dun proceso orquestrado que non ten outro obxecto que o desmantelamento da sanidade pública, folla de ruta trazada pola Xunta de Galiza e a Consellaría de Sanidade para o conxunto do país

Ler nova
Barrios sen atender malia as constantes advertencias: doutra volta Novo Mesoiro

Barrios sen atender malia as constantes advertencias: doutra volta Novo Mesoiro

Levamos novamente ao Pleno a situación de deterioro das beirarrúas do barrio de Novo Mesoiro

Xa preguntamos en setembro do ano pasado sobre a situación de varios tramos das beirarrúas da rúa Ribeira Sacra, a rúa Fragas do Eume e da avenida de Novo Mesoiro, e esiximos o seu amaño ao estar nun estado deplorábel desde finais do verán

Non entendemos por que o Executivo local, tendo coñecemento polas nosas iniciativas e polas numerosas queixas da veciñanza, non realiza estas actuacións de mantemento; como se pode ver polas fotos que achegamos na propia iniciativa existen tramos de beirarrúas totalmente levantadas, co lousado retirado, roto, deteriorado ou mesmo xa desaparecido. E son varios tramos ao longo de todo o barrio, que se se tivesen amañado cando fixemos a primeira notificación, a estas alturas, estarían en perfecto estado

Ler nova
Vulneración de dereitos laborais nunha obras para a Concellaría de Mobilidade

Vulneración de dereitos laborais nunha obras para a Concellaría de Mobilidade

Tamén interesámonos pola denuncia efectuada sobre as condicións laborais nas obras de acondicionamento da estación de autobuses

Presentamos unha batería de preguntas para a súa resposta por escrito para o vindeiro Pleno ordinario para que o Goberno municipal aclare que medidas tomará despois das sendas denuncias efectuadas diante da Inspección de Traballo

Neste mandato non é a primeira vez que o Grupo Municipal do BNG se dirixe ao Goberno municipal notificándolle graves incumprimentos en materia de Seguridade Laboral por empresas que reciben contratas municipais. Queremos de vez que o Goberno municipal sexa vixilante coas empresas que contrata, faga seguimento das actuacións que estas levan a cabo e lles obrigue a cumprir escrupulosamente coa normativa en Prevención de Riscos Laborais, Saúde laboral e que cumpran cos dereitos das traballadoras e dos traballadores

Ler nova
Xa é tempo de lle devolver a Casa da Cornide á súa lexitima dona: A Coruña

Xa é tempo de lle devolver a Casa da Cornide á súa lexitima dona: A Coruña

Presentamos unha moción para o Pleno do vindeiro luns para que a Casa Cornide pase a formar parte do patrimonio público e non do dereito de sucesión da familia Franco

Solicitamos mediante esta iniciativa que o Pleno da Corporación Municipal inste tanto a Xunta de Galiza como ao Goberno do Estado a que a Casa Cornide se reintregre ao patrimonio público

O espolio da Casa Cornide está clara e debidamente documentado: existiu unha trama, na que interveu o Concello da Coruña, o Ministerio de Facenda, o Ministerio de Educación e a Casa Civil do Caudillo para enmascarar como poxa un auténtico espolio en beneficio de Carmen Polo que desexaba unha casa en plena Cidade Vella. E hora xa de que se devolva á cidade e se reintegre ao patrimonio de todas as coruñesas e de todos os coruñeses

Ler nova