PREGUNTAS ORAIS

Os servizos sociais, o censo de locais e as emendas aos orzamentos da Xunta, as nosas preguntas orais de xaneiro

2016-02-11-2336
Momentos antes do comezo dun Pleno

Preguntaremos no primeiro Pleno do ano pola descentralización nos barrios dos servizos sociais municipais

Tamén presentamos sendas preguntas orais a respecto do censo de locais de propiedade municipal que ía elaborar o Goberno da Marea Atlántica e que emendas presentou o Concello da Coruña aos orzamentos da Xunta para 2017

Os servizos sociais, o censo de locais e as emendas aos orzamentos da Xunta, as nosas preguntas orais de xaneiro

Rexistramos as que serán as súas preguntas orais para o vindeiro Pleno ordinario, xa no 2017. Así, para a sesión prevista para o 9 de xaneiro, interesámonos, na nosa primeira interpelación, sobre a descentralización os servizos sociais municipais.

Queremos lembrar que en novembro do ano 2015 presentamos un rogo oral en Pleno no se demandaba precisamente que o Goberno municipal actuara, segundo a lexislación vixente (Decreto 99/2012 polo que se regulan os servizos sociais comunitarios e Lei 13/2003 de Servizos Sociais de Galiza), e procedera, tal e como se recolle en ambas normativas, a garantir o dereito das persoas usuarias a “teren asignada unha persoa profesional de referencia que actúe como interlocutora principal e que asegure a coherencia da intervención.

En maio de 2013, o Goberno municipal, en mans do Partido Popular executou o desmantelamento dos servizos sociais comunitarios básicos nos centros cívicos da cidade e, nunha decisión contraria ao que indican as persoas expertas e a lexislación, fixo desaparecer a persoa profesional de referencia. Isto foi unha modificación na estrutura dos Servizos Sociais Municipais que marcou un antes e un despois. Con aquela reestruturación, o Goberno do Sr. Negreira eliminou o principio de descentralización e de proximidade dos servizos sociais pois os servizos que até ese momento se prestaban nos centros cívicos foron centralizados en só tres puntos da cidade: Monte Alto, Ágora e Catro Camiños. No lugar de levar a atención cara as persoas, o Partido Popular afastou os servizos sociais de quen os precisa. Mais logo de case dous anos de mandato da Marea Atlántica a situación segue sendo a mesma, e aínda falta que o actual Goberno municipal realice algunha actuación para reverter a situación e volver a levar a atención dos Servizos Sociais Municipais desde os Centros Cívicos Municipais.

A respecto da segunda pregunta oral, interesámonos polo censo de locais municipais que o Executivo local anunciou que realizaría cando comezou o mandato.

Deste xeito, queremos saber cal vai ser a intención do Goberno da Marea Atlántica xa que logo entendemos que a estas alturas de mandato ese censo xa debe estar completado e, polo tanto, xa se poderían indicar que usos ou actuacións poderían darse para eses locais.

Sería conveniente coñecer o estado de todos eses locais, da posibilidade de ser empregados ou da necesidade de ter que realizar investimentos para a súa adecuación ou rehabilitación, e tamén sería conveniente ter coñecemento de para que poderían ser empregados aqueles que estiveran en boas condicións. Nós, no noso programa #TodasAsCoruña levabamos multitude de iniciativas, como a creación de locais xuvenís onde se realicen actividades e autoxestionados pola propia mocidade, ou o incentivar e garantir a colaboración co tecido asociativo precisamente a través do mantemento e da xestión compartida de espazos e locais públicos creando convenios para a súa cesión, ou habilitar algúns espazos como locais de ensaio municipais para bandas locais de música, por exemplo.

Por último, a terceira pregunta que trasladamos é sobre as emendas, se presentou, o Goberno municipal, ao proxecto de orzamentos da Xunta de Galiza para 2017.

Desde o mesmo momento que tivemos acceso aos orzamentos da Xunta de Galiza, cualificámolos como “inservíbeis” para atender as principais necesidades das coruñesas e dos coruñeses. Así o manifestamos publicamente, e entendemos que era necesario facer emendas que garantiran uns mínimos de investimentos na cidade en actuacións que, por outra parte, levamos anos demandando: a Ría do Burgo, no colexio para Novo Mesoiro, no centro de saúde para Santa Lucía ou en infraestruturas como no enlace do aeroporto coa AP-9 etc, actuacións por case 26 millóns de euros que nós consideramos como urxentes e prioritarias. Queremos saber que fixo desde o Concello da Coruña ao respecto destes orzamentos e que emendas presentou, se presentou.

A Coruña, 30 de decembro de 2016

Os servizos sociais, o censo de locais e as emendas aos orzamentos da Xunta, as nosas preguntas orais de xaneiro