PREGUNTA POR ESCRITO DE AVIA VEIRA

É moita hora de trasladar o Plan de Normalización Lingüística ao concello!

20191209_110335
Un letreiro en castelán na entrada do Palacio de María Pita
Os principios básicos do Plan de Normalización Lingüística aprobado por todas as forzas con representación no Parlamento galego (2004) son a oferta positiva e a cortesía. En síntese: a Administración debe dirixirse ás persoas en primeira instancia en galego co obxectivo de incentivar o uso dunha lingua que continúa a sufrir situacións de diglosia (moitas persoas galegofalantes tenden a utilizar o castelán cando entran en contacto con quen se identifica con algún tipo de poder, administrativo ou empresarial).
É moita hora de trasladar o Plan de Normalización Lingüística ao concello!

Pois ben, a concelleira do BNG Avia Veira, através dunha pregunta por escrito, insta o Goberno Local a que aplique ese principio básico da oferta positiva e que o faga en concreto no que atinxe á "sinalización de lugares e instalacións". En concreto: galeguizar letreiros que neste momento aparecen en castelán como "Ciudad Vieja", "Casa del Hombre", "Casa de las Ciencias" o "Casa de los Peces" -nomeadamente naqueles espazos dependentes do concello ou naquelas entidades coas que a Administración local ten asinados "convenios cuantiosos".

A oferta positiva e a cortesía teñen que se trasladar tamén á páxina web do Concello da Coruña, cuxa aparición on line por defecto é en castelán. "En atención ás indicacións de oferta positiva e oferta informativa do Plan Xeral de Normalización Lingüística, a páxina web municipal debera aparecer en primeiro lugar e por defecto en galego", di Avia Veira.

A oferta positiva e a cortesía teñen que se trasladar tamén á páxina web do Concello da Coruña, cuxa aparición on line por defecto é en castelán

Na súa cuestión por escrito, Veira pregunta ao Goberno Local se é consciente de que a maior parte da sinalización na cidade está en castelán e se, por exemplo, no proceso de mudanza dos colectores do lixo vaíselle solicitar á nova empresa concesionaria que os rótulos e letreiros estean en galego.

 

20191209_110406

Inquire tamén a concelleira se o Goberno Local "vai mudar progresivamente" a sinalización das instalacións municipais "para que esta poida estar en galego", ao tempo que se interesa por saber que ten pensado facer o Executivo liderado por Inés Rey "para corrixir aquela toponimia deturpada que permanece na sinalización da cidade".

Finalmente, a concelleira do BNG pregunta se se vai mudar a páxina web "para que a versión en galego sexa a opción por defecto".
 

É moita hora de trasladar o Plan de Normalización Lingüística ao concello!