DOCUMENTOS

Valoración sentenza edificio Conde de Fenosa

Valoracións do BNG a respecto da inadmisión no Tribunal Supremo dos recursos contra o cumprimento da orde de derrubo das superficies construídas ilegalmente no edifico Conde de Fenosa.
Valoración sentenza edificio Conde de Fenosa