compania-de-tranvias
A Marea Atlántica descóbrese e avalará un servizo de transporte urbano privatizado

A Marea Atlántica descóbrese e avalará un servizo de transporte urbano privatizado

É a nosa obriga criticar que a Marea Atlántica seguirá apostando polo modelo de xestión privada de transporte público máis cando vimos de coñecer que a Compañía de Tranvías tivo de beneficios líquidos en 2016 máis de 4,5 millóns de euros

Xa tivemos acceso ás contas da Compañía de Tranvías correspondentes ao ano 2016 depositadas no Rexistro Mercantil, e é evidente que o modelo de xestión privada do transporte público está obsoleto e que só ten suposto para a cidadanía da Coruña un ineficiente e caro transporte público cunha concesión leonina pola que a concesionaria recibiu un total de 8,9 millóns de euros en subvencións do Concello da Coruña, un 37,51 % da cifra total de negocios

 Lembramos que agora mesmo non existe impedimento legal ningún, xa que se cancelou o Plan de Axuste, para que o Goberno Local aposte pola xestión pública do transporte público da nosa cidade, por exemplo, a través da creación dunha empresa pública que o poida xestionar coa finalidade de promover un transporte pensado para as necesidades das coruñesas e dos coruñeses e que, como mínimo, A Coruña conte cunhas liñas eficientes e rápidas con horarios amplos, garantindo os transbordos, con maiores bonificacións, con paradas mellor xestionadas e unha tarxeta útil

Ler nova
A Banda Municipal de Música, a prórroga á Cía. de Tranvías e a Consulta Popular a debate o luns

A Banda Municipal de Música, a prórroga á Cía. de Tranvías e a Consulta Popular a debate o luns

Preguntaremos en Pleno pola situación da Banda Municipal de Música tras as denuncias realizadas por esta antes da súa actuación do 15 de xuño

Tamén trasladaremos como preguntas orais a debate do Pleno deste vindeiro luns a prórroga da concesión á Compañía de Tranvías e a situación actual e as tramitacións realizadas a respecto do cumprimento do acordo polo que o Concello da Coruña ten que convocar a Consulta Popular sobre os terreos do Porto

Ler nova
A “rebeldía” na mobilidade da Marea é seguir coa Compañía de Tranvías

A “rebeldía” na mobilidade da Marea é seguir coa Compañía de Tranvías

Cualificamos de escandaloso que o Sr. Ferreiro supedite só ao prezo do autobús unha posíbel prórroga ou incluso nova concesión á Compañía de Tranvías

Cremos, tras as declaracións do alcalde nas que supedita unha posíbel prórroga e nova concesión á Compañía de Tranvías en base a unha redución do prezo do billete de bus, que tanto Xulio Ferreiro como Daniel Díaz se teñen pregado aos intereses da empresa ademais de demostrar un profundo e gravísimo descoñecemento da realidade de cotío de miles de coruñesas e coruñeses que empregan a diario o bus

Desde que se tivo coñecemento da aplicación do Regulamento CE 1370/2007 que deu lugar a extinción da concesión administrativa do Servizo de Transporte Colectivo de Viaxeiros, propuxemos que este pasase a ser de xestión pública municipal, polo que entendemos que con estas declaracións a Marea Atlántica adianta a súa renuncia mesmo a se formular esta posibilidade e, por tanto, renuncia a unha oportunidade histórica de mudar dun xeito transformador a mobilidade na Coruña

Eís o exemplo claro do que denunciabamos esta semana ao facer valoración do labor do Goberno municipal no ecuador do mandato; a Compañía de Tranvías leva obtendo desde hai décadas pingües beneficios a conta das achegas de cartos públicos, de todas e todos nós, ofrecendo un servizo pésimo e do cal existen múltiples laios, desatendendo persoas, liñas, barrios, frecuencias, etc, e sen que haxa a mínima posibilidade de incidir ou lle obrigar a modificar esta forma de proceder. E agora, o Executivo quere volver negociar coa empresa. Agora quere seguir beneficiando ao Sr. Prada en prexuízo do pobo da Coruña. É inadmisíbel e intolerábel

Ler nova
Desestimado o recurso da Compañía de Tranvías que vai facer o Goberno da Marea? Propoñemos xestión pública municipal

Desestimado o recurso da Compañía de Tranvías que vai facer o Goberno da Marea? Propoñemos xestión pública municipal

Desde o BNG reclamamos que a xestión do transporte na nosa cidade sexa público: polo ben do Servizo, para ofrecer un transporte útil, asequíbel, áxil que atenda o perfil de persoa usuaria do autobús, fortemente feminizado e precarizado. Cremos que a xestión privada por parte dunha empresa como a Compañía de Tranvías só ten servido para encher os seus propios petos que só desde 2009 ten gañado 24,5 millóns de euros en beneficios

Para nós o remate da concesión da Compañía de Tranvías, por aplicación dunha norma europea, é unha oportunidade histórica derivada na nosa cidade para que mudar dun xeito radical o transporte e a mobilidade na Coruña

Toda vez que se desestima o recurso de reposición da Compañía de Tranvías e que un ano antes de comezar co proceso de licitación ou de iniciar a xestión pública o Goberno Local ten que informar en Europa do modelo de xestión polo que se rexerá o transporte da cidade, tócalle agora á Marea Atlántica definirse e decidir se quere que a xente da Coruña volva sufrir un transporte público xestionado por unha empresa privada ou un transporte xestionado directamente e deseñado en función dos intereses das coruñesas e dos coruñeses

Ler nova
O emprego na cidade, o transporte público e os orzamentos participativos as preguntas orais para o Pleno de maio

O emprego na cidade, o transporte público e os orzamentos participativos as preguntas orais para o Pleno de maio

Vimos de presentar as que serán as nosas preguntas para a resposta oral no vindeiro Pleno ordinario de maio que se celebrará o luns 8.

Solicitamos explicación sobre a suba de máis de 3 puntos da taxa do paro rexistrada na EPA na cidade, a situación despois de 6 meses desde a aplicación do Regulamento (CE) 1370/2007 e sobre a regulación da participación na elaboración dos orzamentos municipais

Ler nova
O servizo de transporte urbano na Coruña debe pasar pola súa xestión pública municipal

O servizo de transporte urbano na Coruña debe pasar pola súa xestión pública municipal

Criticamos á xornada “Xestión e deseño del Transporte Urbano e Metropolitano” organizada pola Aula Compañía de Tranvías da Universidade da Coruña, que non ten outro obxectivo que o de xustificar o servizo privado e a xestión empresarial do transporte colectivo, e cuestionamos a presenza de representantes municipais durante o evento

Por iso en decembro presentamos unha moción que instaba o Goberno municipal a realizar os estudos e informes necesarios para a xestión pública municipal do servizo de transporte colectivo de viaxeiros, atendendo ao perfil de persoa usuaria do autobús no canto de beneficiar “de oficio”, como se fixo, a Compañía de Tranvías

O servizo de transporte colectivo de viaxeiros na cidade só é beneficioso para a Compañía de Tranvías que desde 2010 leva gañado máis de 21 millóns de euros a conta dos nosos petos. Pero como todo o que pasa en mobilidade co Goberno da Marea, o concelleiro nin está nin se lle agarda, polo que se ao final de todo este proceso o servizo finalmente volve recaer na Compañía confirmaríase que o «modelo alternativo» nesta área do Executivo local non é outro que seguir ao servizo do Sr. Prada

Ler nova
Que interese pode ter o Goberno municipal para dar prioridade aos beneficios da Compañía de Tranvías?

Que interese pode ter o Goberno municipal para dar prioridade aos beneficios da Compañía de Tranvías?

Preguntámonos que interese pode ter o Goberno municipal para dar prioridade aos beneficios da Compañía de Tranvías e ao cidadán Prada por riba das necesidades da veciñanza da cidade

No Pleno celebrado o luns 12 de decembro quedou claro que o Goberno municipal antepuxo os intereses dunha empresa concesionaria, que presta desde hai moitos anos un servizo caro e ineficaz, aos intereses do pobo da Coruña. Preguntámonos como é posíbel que quen está constantemente falando da defensa do 99%, e quen ten a capacidade de poder recuperar para a xestión pública un servizo fulcral como o do transporte publico urbano prorrogue durante canto menos dous anos máis un Convenio feito á medida e que dá cuantiosos beneficios a unha empresa privada”

Insistimos en defender que a extinción da Concesión coa Compañía de Tranvías abriría a posibilidade de mudar a mobilidade na cidade dun xeito transformador recuperando para a veciñanza un dos servizos que máis queixas ten recibido durante os últimos anos

Ler nova
Asemblea Aberta pola xestión pública do transporte urbano na Coruña. Mércores 7 de decembro, 20.00 h

Asemblea Aberta pola xestión pública do transporte urbano na Coruña. Mércores 7 de decembro, 20.00 h

A aplicación do Regulamento (CE) 1370/2007 posibilita a extinción da concesión á Compañía de Tranvias do servizo de transporte urbano na cidade da Coruña desde este 1 de decembro de 2016

Queremos colectivizar co maior número de entidades e asociacións a nosa aposta de conseguir que o servizo de transporte urbano sexa de xestión pública

Ler nova
Reclamamos a xestión pública do servizo de transporte urbano

Reclamamos a xestión pública do servizo de transporte urbano

Criticamos que o Goberno local só contemple a posibilidade de que, a dous anos, a xestión do servizo de transporte urbano sexa adxudicada de novo a unha empresa privada desbotando de vez a súa xestión pública

Preguntámonos a que vén que o propio Goberno, toda vez que decide aplicar o Regulamento (CE) 1370/2007 e que conclúe que a extinción da concesión a data de 1 de decembro de 2016 non tería consecuencias xurídicas nin económicas para o Concello, atenda a petición da Compañía de Tranvías e consulte á Comisión Europea sobre a posibilidade de estender a duración do contrato até decembro do 2024 (data na que inicialmente remataría a concesión)

Queremos salientar que o Goberno municipal, nin coa extinción da concesión a data de 1 de decembro de 2016, prorrogada até 2018, nin en caso de entender a Comisión Europea que a duración do contrato deba estenderse até 2024, non está a garantir melloras cualitativas no servizo, horarios, frecuencias, prezos, liñas etc, que hoxe en día se lle ofrece á cidadanía, ou a mudanza das condicións leoninas da concesión, cuestión que en numerosas ocasións ten denunciado o BNG

Ler nova