Renuncia por escrito ás dietas de Emalcsa e Emvsa

Jorquera e Veira
Jorquera e Veira
Francisco Jorquera e Avia Veira formalizaron xa hai días e por escrito a súa renuncia a percibir dietas pola súa asistencia aos Consellos de Administración de Emalcsa e Emvsa, respectivamente.
Renuncia por escrito ás dietas de Emalcsa e Emvsa
A maiores disto, e en aplicación da Carta Financeira do BNG, portavoz e concelleira nacionalistas achegan á organización en que militan unha parte sustancial das súas retribucións, de acordo coa seguinte táboa