vivenda
Novas
Exterior da rúa Joaquín Martín onde está situado un dos pisos adquirido con irregularidades no proceso de adquisición

Exiximos a revisión minuciosa das compras dos pisos realizadas polo Concello

Propomos na Comisión de Rexeneración Urbana que se revise todo o proceso do concurso de compra de vivendas aplicándose axeitadamente as bases que o rexeron

Cómpre esta revisión porque o incumprimento das medidas das vivendas non se debeu á interpretación máis ou menos literal das normas do concurso senón a que o propio Concello non aplicou as bases que el mesmo deseñou e publicou admitindo ofertas e mercando dous pisos que non tiñan os metros cadrados sinalados na condición décima e polo tanto influíu na libre concorrencia

Ler novas
Novas
Exterior da comlexo de vivendas na rúa Joaquín Martín onde se atopa o piso comprado polo Concello

A voltas coas irregularidades a respecto do piso comprado polo Concello da Coruña

O Concello non pode aplicar ao chou as bases dun concurso xa que os metros cadrados que debían de medir as vivendas estaban perfectamente recollidos nas bases así como o seu cálculo e o piso da rúa Joaquín Martín Martínez non os cumpría

As bases do concurso sinalan que as vivendas non poderán estar incursas en ningún suposto de infracción urbanística non legalizábel, nin en situación de fóra de ordenación total. O Concello deu por bo un piso rexistrado como oficina e admitiuno no proceso, abrindo a interpretación do termo vivenda xa que se trataba dunha vivenda de facto nunha situación perfectamente legalizábel do que se dá conta nos informes que se recollen no expediente. Agora ben, desde o BNG non estamos de acordo e, así o manifestamos na reunión do mércores 14, con esa interpretación laxa das bases: a literalidade das normas que rexían o concurso sinalaban que o obxecto da compra son vivendas e en todo momento nas condicións que han de ter estas refírese a vivendas, non a pisos ou inmóbeis.

Ler novas
Novas

Vivenda, terrazas e as festas nos barrios, ao Pleno de marzo

Preguntaremos no próximo Pleno sobre que políticas de vivenda desenvolveu o Goberno municipal no que vai de mandato e as que ten pensado desenvolver para futuro

Tamén falaremos sobre a ordenación da ocupación da vía pública con terrazas e sobre a convocatoria “Facemos comunidade” para as festas nos barrios en 2017

Ler novas