banco-santander
Novas
Edificio do Banco Pastor no Cantón pequeno

O Concello e a Xunta deben defender á clientela minorista e ao cadro de persoal do Banco Pastor

Presentamos unha moción para que tanto o Concello da Coruña como a Xunta de Galiza defendan os intereses das e dos clientes e accionistas minoristas e o cadro de persoal que proveñen do Banco Pastor afectados pola merca do Banco Popular

Solicitamos na iniciativa, entre outras medidas, instar á Xunta que reivindique o mantemento da entidade Banco Pastor e que siga tributando como tal en Galiza, e que o Parlamento de Galiza cre unha Comisión na que se abran, entre outras, unha investigación das diferentes actuacións e responsabilidades do cadro directivo, os organismos supervisores e dos gobernos galego e central que desencadearon na liquidación do Banco Pastor

A nosa moción tamén recolle instar o Parlamento de Galiza a preservar todas as actividades que realiza hoxe en día a Fundación Pedro Barrié de la Maza, unha das máis antigas do Estado español, así como conservar todo o seu patrimonio artístico e cultural evitando o seu espolio e marcha de Galiza. A merca do Banco Santander do Banco Popular pon en perigo de xeito evidente as súas actividades e postos de traballo entre as que nos preocupa especialmente o centro situado na rúa Orillamar da nosa cidade

Ler novas