Os datos do paro demostran que os gastos do PP en festas non crean emprego

Os datos do paro demostran que os gastos do PP en festas non crean emprego

festasA Coruña, 4 novembro de 2014- O Grupo Municipal do BNG sinala que os datos do paro publicados na mañá de hoxe polos Servizos Públicos de Emprego evidencian que os gastos millonarios que o Partido Popular destina ás festas non serven para crear emprego. Só no último mes ingresaron nas listaxes do desemprego 270 persoas na cidade da Coruña, é dicir, 9 parados e paradas ao día. Que as festas, ao contrario do que defende o Sr. Negreira, non crean emprego demóstrano os datos relativos ao paro por sectores. E é que no sector servizos, o que estaría vinculado coa posíbel creación de emprego relativa ás festas, o paro ascendeu a 259 persoas, é dicir o 95,9% do desemprego deuse no sector servizos.

Actualmente, hai 21.606 persoas en paro na cidade da Coruña, dos que 10.084 son homes e 11.522, mulleres. Estas cifras son, realmente, maiores, pois os datos do paro non recollen o impacto da crecente emigración nin as persoas que deixan de anotarse ás listaxes por desánimo.

Pola outra banda, as nacionalistas advirten de que a inmensa maioría dos postos de traballo creados son de mala calidade, o que provoca un maior empobrecemento non só das persoas que non teñen traballo, senón das que dispoñen dun emprego. A falta de que se fagan públicos os datos de contratación relativos ao mes de outubro, o BNG pon como exemplo de precariedade laboral os últimos datos publicados, os do mes de setembro. Segundo os datos de Emprego e da Seguridade Social, de 9.996 contratos que se asinaron en setembro na nosa cidade, 9.167, é dicir, o 91,70%, foron temporais e tan só 583, o 5,83%, foron indefinidos (os 246 restantes, un 2,46%, foron temporais convertíbeis a indefinidos).

En relación á creación de emprego, o Grupo Municipal do BNG pon de manifesto que mentres as distintas Administracións non aposten por investir os cartos públicos nos sectores produtivos non se creará emprego de calidade.

Os datos do paro demostran que os gastos do PP en festas non crean emprego