vivenda
NOVAS
Veira pregunta sobre a execución das axudas para rehabilitación

Veira pregunta sobre a execución das axudas para rehabilitación

En 2018 o Concello dispuña dunha partida de 2.650.000 euros –o que representaba un incremento de 30 por cento a respeito de 2015- para financiar a rehabilitación de vivendas na cidade. Desa cantidade, e segundo recolle a Memoria de Xestión de 2018, só se gastou algo menos dun 75 por cento, isto é, e a diferenza do que viña ocorrendo no pasado, non se executou totalmente a partida. Ficou sen gastar, por tanto, por volta de medio millón de euros duns fondos que o BNG xulga como clave para a necesaria rexeneración urbana de calidade.
Ler novas
NOVAS
Entendemos que é inxusto que unicamente dimita unha funcionaria por un concurso de compra de vivendas

Entendemos que é inxusto que unicamente dimita unha funcionaria por un concurso de compra de vivendas

Reclamámoslle á Marea Atlántica que se faga cargo da asunción de responsabilidades, da ética e da radicalidade democrática que tanto propugnou

É inxusto que unicamente dimita unha funcionaria por un concurso de compra de vivendas para aluguer social no que non interveu ela soa: quen asina a resolución do concurso é o Sr. Varela, concelleiro de Rexeneración Urbana e Dereito á Vivenda e quen aproba a adquisición e autoriza os actos de compravenda, que o Consultivo declara nulo, é o Sr. Lema

Ler novas
NOVAS
Finalmente a merca de pisos do Goberno da Marea Atlántica é nula segundo o Consello Consultivo

Finalmente a merca de pisos do Goberno da Marea Atlántica é nula segundo o Consello Consultivo

No seu momento dixemos que o Concello tiña que ter aplicado as bases que rexeron o concurso de compra de vivendas xa que o deseñou el mesmo e que ao mercar dúas vivendas que incumprían as bases estaban vulnerando a libre concorrencia, agora o Consultivo confirma o que argumentaba o BNG

Cabe lembrar titulares das nosas notas de prensa remitidas en pleno apoxeo do conflito, como a enviada o 20 de febreiro: «Cómpre esta revisión porque o incumprimento das medidas das vivendas non se debeu á interpretación máis ou menos literal das normas do concurso senón a que o propio Concello non aplicou as bases que el mesmo deseñou e publicou admitindo ofertas e mercando dous pisos que non tiñan os metros cadrados sinalados na condición décima e polo tanto influíu na libre concorrencia»

É moi grave que na altura en que se produciu a polémica o concelleiro responsábel de Contratación o Sr. Lema afirmase que era mentira que se vulnerase a libre concorrencia cando hoxe o Consultivo sinala exactamente o contrario

Lamentamos que a Marea Atlántica non fose coidadosa con este concurso de compra pública de vivenda para aluguer social para garantir o seu éxito, sendo supostamente unha política chave do Goberno Municipal

Ler novas
NOVAS
Se o Consultivo determina que algunha adquisición das vivendas é nula haberá que contraer responsabilidades

Se o Consultivo determina que algunha adquisición das vivendas é nula haberá que contraer responsabilidades

O Goberno municipal debe ser valente, asumir o votado no pleno e, se non ten nada que agochar, enviarlle ao Consultivo o conxunto do expediente para que sexa este que determine os actos de adquisición de inmóbeis son nulos

Ten que ser o Consultivo quen determine cal das adquisicións é nula e non as que filtrou o propio Goberno Municipal

É incomprensíbel que o alcalde diga que ninguén asumirá responsabilidades políticas se o Consultivo determina que son nulas algunhas das adquisicións de vivendas para o aluguer social

Ler novas
NOVAS
Revisaranse todas as vivendas mercadas polo Concello

Revisaranse todas as vivendas mercadas polo Concello

Tal e como propuximos na Comisión de Rexeneración Urbana, finalmente o Goberno municipal revisará o proceso do concurso de compra de vivendas 

Mantemos que esta revisión é precisa porque o incumprimento das medidas das vivendas non se debeu á interpretación máis ou menos literal das normas do concurso senón a que o propio Concello non aplicou as bases que el mesmo deseñou e publicou admitindo ofertas e mercando dous pisos que non tiñan os metros cadrados sinalados na condición décima e polo tanto influíu na libre concorrencia

Manterémonos vixilantes para que a revisión se produza en aplicación axeitada das bases que rexeron o concurso e demandaremos información sobre os pasos que se vaian seguindo 

Ler novas
NOVAS
Exiximos a revisión minuciosa das compras dos pisos realizadas polo Concello

Exiximos a revisión minuciosa das compras dos pisos realizadas polo Concello

Propomos na Comisión de Rexeneración Urbana que se revise todo o proceso do concurso de compra de vivendas aplicándose axeitadamente as bases que o rexeron

Cómpre esta revisión porque o incumprimento das medidas das vivendas non se debeu á interpretación máis ou menos literal das normas do concurso senón a que o propio Concello non aplicou as bases que el mesmo deseñou e publicou admitindo ofertas e mercando dous pisos que non tiñan os metros cadrados sinalados na condición décima e polo tanto influíu na libre concorrencia

Ler novas
NOVAS
A voltas coas irregularidades a respecto do piso comprado polo Concello da Coruña

A voltas coas irregularidades a respecto do piso comprado polo Concello da Coruña

O Concello non pode aplicar ao chou as bases dun concurso xa que os metros cadrados que debían de medir as vivendas estaban perfectamente recollidos nas bases así como o seu cálculo e o piso da rúa Joaquín Martín Martínez non os cumpría

As bases do concurso sinalan que as vivendas non poderán estar incursas en ningún suposto de infracción urbanística non legalizábel, nin en situación de fóra de ordenación total. O Concello deu por bo un piso rexistrado como oficina e admitiuno no proceso, abrindo a interpretación do termo vivenda xa que se trataba dunha vivenda de facto nunha situación perfectamente legalizábel do que se dá conta nos informes que se recollen no expediente. Agora ben, desde o BNG non estamos de acordo e, así o manifestamos na reunión do mércores 14, con esa interpretación laxa das bases: a literalidade das normas que rexían o concurso sinalaban que o obxecto da compra son vivendas e en todo momento nas condicións que han de ter estas refírese a vivendas, non a pisos ou inmóbeis.

Ler novas
NOVAS
Vivenda, terrazas e as festas nos barrios, ao Pleno de marzo

Vivenda, terrazas e as festas nos barrios, ao Pleno de marzo

Preguntaremos no próximo Pleno sobre que políticas de vivenda desenvolveu o Goberno municipal no que vai de mandato e as que ten pensado desenvolver para futuro

Tamén falaremos sobre a ordenación da ocupación da vía pública con terrazas e sobre a convocatoria “Facemos comunidade” para as festas nos barrios en 2017

Ler novas