sad
Cando se cumprirá o compromiso de eliminar o copago do Servizo de Atención a Domicilio?

Cando se cumprirá o compromiso de eliminar o copago do Servizo de Atención a Domicilio?

Lembrámoslle ao Goberno da Marea Atlántica o seu compromiso para evitar o copago na axuda a domicilio

Despois de se publicar no BOP o calendario de ingresos voluntarios das taxas por prestación do servizo de axuda a domicilio, a Área de Xustiza Social e Coidados segue sen artellar unha alternativa para as familias

O Executivo da Marea comprometeuse reiteradamente a crear mecanismos de axuda para eliminar o copago. Porén, outro ano mais, queda claro que esta actuación non se contempla, ou canto menos, non se pensa valorar para o exercicio de 2018. Desde logo a credibilidade da Marea Atlántica a respecto dos anuncios que realiza é nula; e os compromisos que adquire, papel mollado. Malia isto, desde o BNG cremos e reiteramos que non se lle pode cobrar á xente por un servizo dúas veces e seguiremos a reclamar a necesidade de eliminar o copagamento na axuda a domicilio

Ler nova
O contrato do SAD I caducou este verán e non existen prazos para a nova licitación

O contrato do SAD I caducou este verán e non existen prazos para a nova licitación

Presentaremos en pleno unha iniciativa para que o Goberno municipal da Marea aclare para cando pensa ofertar o Servizo de Atención a Domicilio Lote 1

Mantivemos esta mañá unha reunión coa representación de persoal da empresa que está desenvolvendo até o de agora este servizo

As traballadoras e os traballadores do servicio e as persoas que son atendidas diariamente están nunha clara situación de incerteza na actualidade: o contrato rematou este verán e ninguén lles aclarou, desde a empresa ou desde o Executivo local, como se vai resolver a nova licitación. Por riba, o Concello deberá pagar baixo factura o mantemento da prestación mentres non se asine o novo contrato. A desastrosa xestión deste lote do SAD únese a outros precedentes doutros servizos que foron caducando sen que desde o Goberno se procedese a preparar con tempo a nova licitación. Isto é intolerábel

Ler nova
Outro servizo que se presta desde o Concello da Coruña que caducou: o SAD I

Outro servizo que se presta desde o Concello da Coruña que caducou: o SAD I

O Servizo de Atención a Domicilio lote 1 está prestándose sen contrato e sen acordo de continuidade

O SAD I, que está a ser prestado actualmente por Eulen, foi adxudicado en xuño de 2014 cunha vixencia de catro anos, dous anos e máis outros dous de prórroga, que xa se cumpriron este verán

Este é o enésimo caso en que o Goberno Local deixa rematar unha concesión poñendo o cadro de persoal e as propias usuarias nunha situación de total incerteza

Ler nova