locais-municipais
NOVAS
Poñemos en dúbida a idoneidade da reforma dos locais municipais de Novo Mesoiro

Poñemos en dúbida a idoneidade da reforma dos locais municipais de Novo Mesoiro

Solicitamos ao Goberno municipal que cambie o proxecto de reforma dos locais municipais de Novo Mesoiro

O proxecto da reforma, que ascende a máis de 241.000 euros, non é integral, realizándose en dous dos tres locais, ademais de incumprir a normativa de accesibilidade

Despois de acceder ao proxecto e de contrastalo, observamos a incongruencia de que a obra propón a reforma de dous locais, que ademais non están situados de xeito contiguo e que, sendo isto máis grave, non se axusta nin ao Real Decreto Lexislativo 1/2013, de 29 de novembro polo que se aproba o Texto Refundido Xeral de dereitos das persoas con discapacidade e a súa inclusión social e á lei 10/2014, do 3 de decembro, da accesibilidade. O Executivo está a tempo de mudar o proxecto xa que non se iniciou ningunha obra polo que levaremos a Pleno a iniciativa para anticipar e corrixir os graves erros que contén

Ler nova
NOVAS
Cando se poderán comezar a solicitar o uso de locais municipais?

Cando se poderán comezar a solicitar o uso de locais municipais?

Preguntamos sobre os procedementos que o Goberno municipal indicou que se elaborarían para o acceso aos usos dos locais municipais

Despois de se anunciar no Pleno do 9 de xaneiro que o inventario de locais municipais xa estaba concluído, preguntamos se son necesarios oito meses para proceder a elaborar uns procedementos para que a veciñanza, entidades, asociacións, grupos e mesmo particulares poidan solicitar de xeito regulado a utilización de dependencias municipais

Tamén cremos necesario saber en que medida afectarán estes procedementos aos usos que hoxe en día xa se están facendo por entidades e asociacións dalgúns espazos municipais e se estas entidades terán que se adaptar a eses procedementos novos ou se manterán os convenios, de houber, asinados con anterioridade

Ler nova