Hotel Atlántico
NOVAS
As traballadoras e traballadores do Atlántico coa posibilidade de estar na rúa en 24 horas

As traballadoras e traballadores do Atlántico coa posibilidade de estar na rúa en 24 horas

Consideramos indignante e bochornosa inacción do Goberno da Marea Atlántica no proceso de relevo na concesión no Hotel Atlántico que condena á incerteza ás traballadoras e aos traballadores do establecemento hostaleiro

Agora mesmo a única certeza real é que se está a baleirar o hotel e se está a desprover dun mínimo de operatividade para o momento de traspaso: as empresas distribuidoras están a se levar toda a maquinaria, frigoríficos, cafeteiras, o enxoval etc. NH esta facendo o propio coas súas pertenzas, mesmo co almacén de alimentos. Despois do día de hoxe o interior do establecemento quedará só coas catro paredes e coas persoas traballadoras, que non teñen garantido o seu posto alén de mañá. Cremos vergoñenta a falta de acción do Executivo da Marea que deixa literalmente abandonado á súa sorte ao cadro de persoal

É inadmisíbel que a 24 horas do cambio da concesión as traballadoras e traballadores non teñan ningunha información sobre o proceso, e mesmo se lles agocha; nin NH lles asina o chamado “finiquito”, nin a nova concesionaria, o Grupo Galena, lles garante a subrogación, nin saben se o mércores terán contrato de traballo, nin son convocados ás reunións que se están celebrando mesmo en María Pita

Ler novas
NOVAS
Cal será a situación do actual cadro de persoal despois da nova concesión do Hotel Atlántico?

Cal será a situación do actual cadro de persoal despois da nova concesión do Hotel Atlántico?

Instamos a Marea Atlántica que medie nunha mesa cuatripartita entre NH Atlántico, o Grupo Galena, e o propio goberno e as traballadoras e os taballadores do hotel para procurar a continuidade destes

Os traballadores e as traballadoras deste hotel foron absolutamente ninguneados desde 2015 xa que, segundo nos transmitiu a súa representación, non se puxeron en contacto desde o Goberno Local en ningún momento para informalos das decisións que se ían tomando e das súas implicacións

Ler novas
NOVAS
O aproveitamento futuro do Hotel Atlántico e a renuncia de dotar de máis servizos públicos á cidade

O aproveitamento futuro do Hotel Atlántico e a renuncia de dotar de máis servizos públicos á cidade

A adxudicación do alugueiro do Atlántico reflicte perfectamente a ausencia de ideas innovadoras e proxecto de cidade da Marea Atlántica pola súa aposta continuadora de que o inmóbel siga destinado a hotel, coa gravidade de que non está garantida a subrogación do persoal

Denunciamos que o Goberno local xustificou nos pregos a súa decisión continuadora de que o inmóbel estivese destinado a hotel “en aras de evitar un menoscabo na oferta hoteleira da nosa cidade” mais cremos que non é obriga das Administracións Públicas, e menos da local, garantir a oferta hoteleira mais si dotar ou facer todas as xestións oportunas para dotar A Coruña de servizos públicos que melloren a vida da súa poboación e apuntan a que o inmóbel ten unha configuración ideal para ser un centro destinado á terceira idade e para a mocidade

O Goberno Local non consultou con nós esta decisión de sacar a concurso o aluguer do Hotel Atlántico que foi tomada de xeito absolutamente unilateral por parte da Marea Atlántica

É realmente chamativa a teima do Executivo Local de poñer a escusa de que co rendemento deste aluguer as coruñesas e os coruñeses van desfrutar dun millón e medio de euros máis no orzamento mais non explica para que o vai destinar

Ler novas