bus
NOVAS
A Marea Atlántica descóbrese e avalará un servizo de transporte urbano privatizado

A Marea Atlántica descóbrese e avalará un servizo de transporte urbano privatizado

É a nosa obriga criticar que a Marea Atlántica seguirá apostando polo modelo de xestión privada de transporte público máis cando vimos de coñecer que a Compañía de Tranvías tivo de beneficios líquidos en 2016 máis de 4,5 millóns de euros

Xa tivemos acceso ás contas da Compañía de Tranvías correspondentes ao ano 2016 depositadas no Rexistro Mercantil, e é evidente que o modelo de xestión privada do transporte público está obsoleto e que só ten suposto para a cidadanía da Coruña un ineficiente e caro transporte público cunha concesión leonina pola que a concesionaria recibiu un total de 8,9 millóns de euros en subvencións do Concello da Coruña, un 37,51 % da cifra total de negocios

 Lembramos que agora mesmo non existe impedimento legal ningún, xa que se cancelou o Plan de Axuste, para que o Goberno Local aposte pola xestión pública do transporte público da nosa cidade, por exemplo, a través da creación dunha empresa pública que o poida xestionar coa finalidade de promover un transporte pensado para as necesidades das coruñesas e dos coruñeses e que, como mínimo, A Coruña conte cunhas liñas eficientes e rápidas con horarios amplos, garantindo os transbordos, con maiores bonificacións, con paradas mellor xestionadas e unha tarxeta útil

Ler novas
NOVAS
Votamos a favor do modificativo M2/2017 para a cancelación do Plan de Axuste aprobado no mandato do PP

Votamos a favor do modificativo M2/2017 para a cancelación do Plan de Axuste aprobado no mandato do PP

No seu día pensabamos que a aprobación deste Plan de Axuste sería un corsé que limitaría o investimento público e condicionaría a posteriores gobernos, ademais de consideralo, a aquela altura, inútil xa que logo críamos que o Concello tiña a capacidade económica suficiente para facer fronte aos pagos das facturas polas que se ‘xustificaba’ o plano. Librado o Concello desta lousa convidamos agora ao Goberno municipal a ser valente e aproveitar para, por exemplo, por en marcha unha empresa pública de xestión do transporte público municipal

Ler novas
NOVAS
A “rebeldía” na mobilidade da Marea é seguir coa Compañía de Tranvías

A “rebeldía” na mobilidade da Marea é seguir coa Compañía de Tranvías

Cualificamos de escandaloso que o Sr. Ferreiro supedite só ao prezo do autobús unha posíbel prórroga ou incluso nova concesión á Compañía de Tranvías

Cremos, tras as declaracións do alcalde nas que supedita unha posíbel prórroga e nova concesión á Compañía de Tranvías en base a unha redución do prezo do billete de bus, que tanto Xulio Ferreiro como Daniel Díaz se teñen pregado aos intereses da empresa ademais de demostrar un profundo e gravísimo descoñecemento da realidade de cotío de miles de coruñesas e coruñeses que empregan a diario o bus

Desde que se tivo coñecemento da aplicación do Regulamento CE 1370/2007 que deu lugar a extinción da concesión administrativa do Servizo de Transporte Colectivo de Viaxeiros, propuxemos que este pasase a ser de xestión pública municipal, polo que entendemos que con estas declaracións a Marea Atlántica adianta a súa renuncia mesmo a se formular esta posibilidade e, por tanto, renuncia a unha oportunidade histórica de mudar dun xeito transformador a mobilidade na Coruña

Eís o exemplo claro do que denunciabamos esta semana ao facer valoración do labor do Goberno municipal no ecuador do mandato; a Compañía de Tranvías leva obtendo desde hai décadas pingües beneficios a conta das achegas de cartos públicos, de todas e todos nós, ofrecendo un servizo pésimo e do cal existen múltiples laios, desatendendo persoas, liñas, barrios, frecuencias, etc, e sen que haxa a mínima posibilidade de incidir ou lle obrigar a modificar esta forma de proceder. E agora, o Executivo quere volver negociar coa empresa. Agora quere seguir beneficiando ao Sr. Prada en prexuízo do pobo da Coruña. É inadmisíbel e intolerábel

Ler novas
NOVAS
Desestimado o recurso da Compañía de Tranvías que vai facer o Goberno da Marea? Propoñemos xestión pública municipal

Desestimado o recurso da Compañía de Tranvías que vai facer o Goberno da Marea? Propoñemos xestión pública municipal

Desde o BNG reclamamos que a xestión do transporte na nosa cidade sexa público: polo ben do Servizo, para ofrecer un transporte útil, asequíbel, áxil que atenda o perfil de persoa usuaria do autobús, fortemente feminizado e precarizado. Cremos que a xestión privada por parte dunha empresa como a Compañía de Tranvías só ten servido para encher os seus propios petos que só desde 2009 ten gañado 24,5 millóns de euros en beneficios

Para nós o remate da concesión da Compañía de Tranvías, por aplicación dunha norma europea, é unha oportunidade histórica derivada na nosa cidade para que mudar dun xeito radical o transporte e a mobilidade na Coruña

Toda vez que se desestima o recurso de reposición da Compañía de Tranvías e que un ano antes de comezar co proceso de licitación ou de iniciar a xestión pública o Goberno Local ten que informar en Europa do modelo de xestión polo que se rexerá o transporte da cidade, tócalle agora á Marea Atlántica definirse e decidir se quere que a xente da Coruña volva sufrir un transporte público xestionado por unha empresa privada ou un transporte xestionado directamente e deseñado en función dos intereses das coruñesas e dos coruñeses

Ler novas
NOVAS
Propostas para a mobilidade, propostas para o futuro

Propostas para a mobilidade, propostas para o futuro

Aproveitamos o Foro pola mobilidade sostíbel para trasladar as nosas propostas en mobilidade para a cidade

Quixemos expor, entre outras, as nosas apostas por políticas que fomenten a optimodalidade, a mellora integral do transporte público en autobús, a implantación do tren de proximidade ou do transporte marítimo, de dar prioridade ás e aos peóns e por investimentos na mellora da accesibilidade universal do espazo urbano

Falamos do exemplo de Pontevedra, como modelo a seguir, e da necesidade de recuperar os espazos urbanos para as e os peóns

Todas e todos somos conscientes de que a nosa cidade ten un problema a respecto da mobilidade. A Coruña non pode deixar pasar a oportunidade de mellorar a súa mobilidade urbana, tendo en conta que estamos nun momento clave onde se abren múltiples opcións para mellorala. E por riba disto hai que ser conscientes de que si existen políticas destinadas a defender os intereses das persoas ou os intereses das empresas. Por tanto toca decidir e tomar as decisións

Ler novas
NOVAS
O servizo de transporte urbano na Coruña debe pasar pola súa xestión pública municipal

O servizo de transporte urbano na Coruña debe pasar pola súa xestión pública municipal

Criticamos á xornada “Xestión e deseño del Transporte Urbano e Metropolitano” organizada pola Aula Compañía de Tranvías da Universidade da Coruña, que non ten outro obxectivo que o de xustificar o servizo privado e a xestión empresarial do transporte colectivo, e cuestionamos a presenza de representantes municipais durante o evento

Por iso en decembro presentamos unha moción que instaba o Goberno municipal a realizar os estudos e informes necesarios para a xestión pública municipal do servizo de transporte colectivo de viaxeiros, atendendo ao perfil de persoa usuaria do autobús no canto de beneficiar “de oficio”, como se fixo, a Compañía de Tranvías

O servizo de transporte colectivo de viaxeiros na cidade só é beneficioso para a Compañía de Tranvías que desde 2010 leva gañado máis de 21 millóns de euros a conta dos nosos petos. Pero como todo o que pasa en mobilidade co Goberno da Marea, o concelleiro nin está nin se lle agarda, polo que se ao final de todo este proceso o servizo finalmente volve recaer na Compañía confirmaríase que o «modelo alternativo» nesta área do Executivo local non é outro que seguir ao servizo do Sr. Prada

Ler novas
NOVAS
Que interese pode ter o Goberno municipal para dar prioridade aos beneficios da Compañía de Tranvías?

Que interese pode ter o Goberno municipal para dar prioridade aos beneficios da Compañía de Tranvías?

Preguntámonos que interese pode ter o Goberno municipal para dar prioridade aos beneficios da Compañía de Tranvías e ao cidadán Prada por riba das necesidades da veciñanza da cidade

No Pleno celebrado o luns 12 de decembro quedou claro que o Goberno municipal antepuxo os intereses dunha empresa concesionaria, que presta desde hai moitos anos un servizo caro e ineficaz, aos intereses do pobo da Coruña. Preguntámonos como é posíbel que quen está constantemente falando da defensa do 99%, e quen ten a capacidade de poder recuperar para a xestión pública un servizo fulcral como o do transporte publico urbano prorrogue durante canto menos dous anos máis un Convenio feito á medida e que dá cuantiosos beneficios a unha empresa privada”

Insistimos en defender que a extinción da Concesión coa Compañía de Tranvías abriría a posibilidade de mudar a mobilidade na cidade dun xeito transformador recuperando para a veciñanza un dos servizos que máis queixas ten recibido durante os últimos anos

Ler novas
NOVAS
Pola xestión pública municipal do servizo de transporte urbano na Coruña

Pola xestión pública municipal do servizo de transporte urbano na Coruña

Solicitamos no Pleno o seu posicionamento en contra do acordo da Xunta de Goberno polo que se dá unha prórroga de dous anos ao Convenio asinado á Compañía de Tranvías e o Concello da Coruña para seguir a prestar o servizo de transporte urbano

Desde o BNG entendemos que a 1 de decembro a concesión chegou ao seu fin. Polo tanto, e como é habitual cando se extingue unha concesión, a concesionaria pode seguir prestando o servizo sen a necesidade de prorrogas até que haxa un novo modelo de xestión ou se conceda a outra empresa. Neste caso o Executivo local atendeu antes ás demandas da Compañía de Tranvías no canto de facer valer o seu propio criterio, e despois de que a propia Asesoría Xurídica indicara que extinción da concesión non ten consecuencias xurídicas nin económicas para o Concello

A Compañía de Tranvías leva gañado desde 2010 un total de 21.182.804,64 € de beneficios netos (despois de impostos), e que a porcentaxe de subvención que paga o Concello sobre a cifra de negocios pasou do 33,84% en 2010 ao 37% en 2015

Instamos na mesma iniciativa a que o Goberno municipal realice os estudos e informes necesarios para a xestión pública municipal do servizo de transporte colectivo de viaxeiros, atendendo ao perfil de persoa usuaria do autobús, fortemente feminizado e precarizado, no canto de ir beneficiar a unha empresa privada

Ler novas
NOVAS
Asemblea Aberta pola xestión pública do transporte urbano na Coruña. Mércores 7 de decembro, 20.00 h

Asemblea Aberta pola xestión pública do transporte urbano na Coruña. Mércores 7 de decembro, 20.00 h

A aplicación do Regulamento (CE) 1370/2007 posibilita a extinción da concesión á Compañía de Tranvias do servizo de transporte urbano na cidade da Coruña desde este 1 de decembro de 2016

Queremos colectivizar co maior número de entidades e asociacións a nosa aposta de conseguir que o servizo de transporte urbano sexa de xestión pública

Ler novas