Novas
Non se cobrará o recargo do 10% na app da ORA

Non se cobrará o recargo do 10% na app da ORA

A denuncia social e as exixencias da oposición as que obrigaron ao Goberno municipal a mover ficha e evitar o “abuso” do cobro dun 10% en cada recarga da app de pagamento da ORA

É significativo que o Goberno da Marea Atlántica en inicio manifestase publicamente que todo fose debido aos pregos dando por perdida a batalla e sen estudar a fondo a proposta técnica da concesionaria da ORA

Ler nova
Revisaranse todas as vivendas mercadas polo Concello

Revisaranse todas as vivendas mercadas polo Concello

Tal e como propuximos na Comisión de Rexeneración Urbana, finalmente o Goberno municipal revisará o proceso do concurso de compra de vivendas 

Mantemos que esta revisión é precisa porque o incumprimento das medidas das vivendas non se debeu á interpretación máis ou menos literal das normas do concurso senón a que o propio Concello non aplicou as bases que el mesmo deseñou e publicou admitindo ofertas e mercando dous pisos que non tiñan os metros cadrados sinalados na condición décima e polo tanto influíu na libre concorrencia

Manterémonos vixilantes para que a revisión se produza en aplicación axeitada das bases que rexeron o concurso e demandaremos información sobre os pasos que se vaian seguindo 

Ler nova
Exiximos a revisión minuciosa das compras dos pisos realizadas polo Concello

Exiximos a revisión minuciosa das compras dos pisos realizadas polo Concello

Propomos na Comisión de Rexeneración Urbana que se revise todo o proceso do concurso de compra de vivendas aplicándose axeitadamente as bases que o rexeron

Cómpre esta revisión porque o incumprimento das medidas das vivendas non se debeu á interpretación máis ou menos literal das normas do concurso senón a que o propio Concello non aplicou as bases que el mesmo deseñou e publicou admitindo ofertas e mercando dous pisos que non tiñan os metros cadrados sinalados na condición décima e polo tanto influíu na libre concorrencia

Ler nova
O Goberno da Marea debe remediar o recargo do 10% da aplicación e-park da ORA

O Goberno da Marea debe remediar o recargo do 10% da aplicación e-park da ORA

Solicitamos que se convoque a Comisión de Mobilidade para que o Partido Popular, como partido que estaba no Goberno no momento en que se redactaron os pregos de xestión do servizo de ordenación e regulación do aparcamento, dea explicacións sobre se a recarga anunciada na app de pagamento da ORA estaba recollida nos ditos pregos

Demandamos asemade a presenza do interventor municipal na dita comisión para que informe sobre a legalidade do cobro dun 10% a maiores en cada recarga na app de pagamento da ORA

Queremos tamén saber cales son os plans do Goberno Municipal para evitar este abuso

Ler nova
Accesibilidade xa! Visitamos hoxe a Delegación da ONCE en Galiza

Accesibilidade xa! Visitamos hoxe a Delegación da ONCE en Galiza

Propoñemos unha comisión parlamentaria sobre discapacidade que dea voz a todos os colectivos que traballan pola integración

Ana Pontón ven de defender un pacto en accesibilidade e políticas de inclusión social que teñan como clave o emprego das persoas con diversidade funcional na súa visita hoxe á delegación da ONCE en Galiza

Ler nova
A voltas coas irregularidades a respecto do piso comprado polo Concello da Coruña

A voltas coas irregularidades a respecto do piso comprado polo Concello da Coruña

O Concello non pode aplicar ao chou as bases dun concurso xa que os metros cadrados que debían de medir as vivendas estaban perfectamente recollidos nas bases así como o seu cálculo e o piso da rúa Joaquín Martín Martínez non os cumpría

As bases do concurso sinalan que as vivendas non poderán estar incursas en ningún suposto de infracción urbanística non legalizábel, nin en situación de fóra de ordenación total. O Concello deu por bo un piso rexistrado como oficina e admitiuno no proceso, abrindo a interpretación do termo vivenda xa que se trataba dunha vivenda de facto nunha situación perfectamente legalizábel do que se dá conta nos informes que se recollen no expediente. Agora ben, desde o BNG non estamos de acordo e, así o manifestamos na reunión do mércores 14, con esa interpretación laxa das bases: a literalidade das normas que rexían o concurso sinalaban que o obxecto da compra son vivendas e en todo momento nas condicións que han de ter estas refírese a vivendas, non a pisos ou inmóbeis.

Ler nova
Encontro coa veciñanza de Novo Mesoiro para trasladar as súas demandas

Encontro coa veciñanza de Novo Mesoiro para trasladar as súas demandas

A veciñanza de Novo Mesoiro ten propostas para a mellora do barrio que son xustificadas e inaprazábeis. O abandono do barrio veu xa desde o comezo da súa construción onde se obviou a dotación de servizos. E isto debe ser mudado

Mantivemos onte unha reunión coa entidade veciñal da que trasladaremos varias iniciativas, comezando cunha batería de preguntas do por que a reforma dos locais municipais da rúa Ribeira Sacra vai ser parcial

Estase a perder unha oportunidade de facer unha obra completa e integral, que valorice a zona e que dote de máis servizos ao barrio, polo que entendemos porque se adía a reforma dos tres locais conxuntamente

Ler nova
Exiximos que o Xulgado de Violencia Machista non peche cando o seu titular non estea no xulgado

Exiximos que o Xulgado de Violencia Machista non peche cando o seu titular non estea no xulgado

No Pleno ordinario de febreiro trasladamos unha moción para garantir unha atención xudicial axeitada ás vítimas da violencia machista no Xulgado de Violencia sobre a Muller na Coruña.

O motivo desta suspensión e que o xuíz titular, exercendo o seus dereitos laborais, asistiu en Madrid a un curso de formación.

Exiximos que a Xunta de Galiza se implique e deixe o conformismo coas decisións do Goberno central xa que logo lembramos que no mes de xaneiro de 2017, hai xa un ano, todas as forzas políticas galegas reclamamos no Parlamento máis medios para os xulgados e mellorar a asistencia xudicial. A Xunta é responsábel do que está acontecendo coa falta de medios porque nin reclama nin presiona sobre esta competencia.

Ler nova
Homenaxe anual do Grupo de Barrio de Monte Alto do BNG a Moncho Valcarce

Homenaxe anual do Grupo de Barrio de Monte Alto do BNG a Moncho Valcarce

O Grupo de Barrio de Monte Alto realizou está mañá a homenaxe anual ao crego das Encrobas Moncho Valcarce

Xabier Filgueira, Secretario Comarcal da CIG, destacou a figura de Ramón Valcarce Vega e sinalou a vixencia hoxe en día do seu legado, salientando o seu compromiso coas “causas do pobo”  

Ler nova