AVISO IMPORTANTE: anulación de participacións da lotaría de Nadal do BNG

AVISO IMPORTANTE: anulación de participacións da lotaría de Nadal do BNG

AVISO IMORTANTE!

O BNG, CIF G32014003, anula as participacións da 16001 e 16050, ambas inclusive, do número 69082 da Lotaría de Nadal por extravío.

SMpOpokonik15111608440

AVISO IMPORTANTE: anulación de participacións da lotaría de Nadal do BNG