DEREITOS LABORAIS

A vulneración de dereitos laborais é unha constante da empresa que xestiona as instalacións deportivas municipais

Un dos momentos da reunión entre os representates das traballadoras e traballadores de Ferrovial e o BNG
Un dos momentos da reunión entre os representates das traballadoras e traballadores de Ferrovial e o BNG

Reunímonos coa representación das traballadoras e traballadores das instalacións deportivas municipais e recollimos as súas demandas

Entre outras iniciativas, presentaremos unha pregunta para a súa resposta oral no vindeiro Pleno ordinario de abril, e exiximos do Goberno municipal unha implicación decidida e acorde á súa “rebeldía” para garantir as condicións laborais das persoas que fan a prestación de servizos nas instalacións deportivas municipais

Queremos que no Pleno se escoiten as demandas do persoal das instalacións deportivas municipais. Nós xa temos trasladado neste mandato as súas queixas a respecto de como a empresa vulnera reiteradamente os seus dereitos laborais, e é curioso que, a maiores da pasividade do Executivo, agora, de súpeto, se sume o Partido Popular a estas reivindicacións cando no pasado ten demostrado a súa indiferenza, cando non desprezo, pola defensa dos dereitos laborais de traballadoras de servizos externalizados. Por iso parécenos moi oportuno abrir o debate no Pleno e que todos os grupos tomen posición a favor da defensa dos dereitos das traballadoras e traballadores, de condena ás practicas da empresa e que se tomen as medidas necesarias para con esta, sobre todo cando estamos a falar da prestación de servizos municipais

A vulneración de dereitos laborais é unha constante da empresa que xestiona as instalacións deportivas municipais

Vimos de nos reunir esta mañá cunha representación das traballadoras e de traballadores das instalacións deportivas municipais na que estes nos deron traslado das súas reivindicacións que nestes días veñen de aparecer en distintos medios de comunicación a respecto das condicións laborais que veñen sufrindo e da vulneración dos seus dereitos laborais por parte da empresa concesionaria Ferrovial.

Deste xeito, a representación das traballadoras e dos traballadores deunos conta das malas prácticas laborais da empresa, a precarización constante á que se ven sometidos os traballadores con máis antigüidade e dos continuos incumprimentos en materia de dereitos fundamentais e laborais das persoas contratadas, malia as denuncias na Inspección de Traballo e os xuízos que xa teñen gañado por vulneración deses dereitos, así coma tamén de incumprimentos nos pregos de contratación polos que se rexeu a licitación da concesión.

Tamén, a representación da xunta de persoal comunicounos as reiteradas solicitudes achegadas ao Goberno Local da Marea Atlántica nas que lle solicitaba amparo e a súa implicación e mediación mais só obtiveron como única resposta evasivas e “pasotismo” deixando ás traballadoras e traballadores totalmente descubertas ante a empresa que segue a reproducir as prácticas que xa foran denunciadas antes do pasado verán.

Avia Veira dialoga coa representación dos traballadores das instalacións deportivas muncipais

Neste sentido, lembramos que xa demos traslado de varias iniciativas en xullo de 2017 nas que precisamente denunciabamos a situación para cun servizo que se está prestando fóra de contrato desde hai máis dun ano e medio e exixiamos, a aquela altura, que o Goberno municipal que, toda vez que tiña coñecemento da vulneración de dereitos e de incumprimentos nas condicións laborais debería lle exixir responsabilidades á empresa.

A situación non mudou desde aquel momento. Ao contrario: segundo a propia representación empeorou, nunha clara estratexia de precarización, con cambios de horario ou quendas indiscriminadamente e mesmo con servizos en instalacións coa totalidade do persoal en situación eventual. Adiantamos xa que realizaremos, canto menos; unha pregunta para a súa resposta oral, e varias preguntas para a súa resposta por escrito, no vindeiro Pleno ordinario de abril, exixindo do Goberno municipal unha implicación decidida e acorde á súa “rebeldía” e co obxecto de garantir as condicións laborais dignas para as persoas que fan a prestación de servizos nas instalacións deportivas municipais.

Asemade, incidimos en sinalar que as traballadoras e traballadores non demandan máis que o que se lle debe de exixir a calquera Goberno Municipal, sobre todo cando este se gaba de alternativo, progresista ou rebelde: que defenda os dereitos fundamentais das persoas que traballan nun servizo público, por moito que estea xestionado por unha empresa, fronte aos abusos desta e que se garanta un servizo de calidade.

Mais tamén queremos facer unha reflexión a respecto do oportunismo doutras organizacións que de repente recolleron a bandeira da defensa das condicións laborais cando mesmo se teñen posicionado en contra doutras iniciativas ou propostas que incidían precisamente niso: na denuncia de determinadas condicións laborais e a vulneración de dereitos.

Queremos que no Pleno se escoiten as demandas do persoal das instalacións deportivas municipais. Nós xa temos trasladado neste mandato as súas queixas a respecto de como a empresa vulnera reiteradamente os seus dereitos laborais, e é curioso que, a maiores da pasividade do Executivo, agora, de súpeto, se sume o Partido Popular a estas reivindicacións cando no pasado ten demostrado a súa indiferenza, cando non desprezo, pola defensa dos dereitos laborais de traballadoras de servizos externalizados. Por iso parécenos moi oportuno abrir o debate no Pleno e que todos os grupos tomen posición a favor da defensa dos dereitos das traballadoras e traballadores, de condena ás practicas da empresa e que se tomen as medidas necesarias para con esta, sobre todo cando estamos a falar da prestación de servizos municipais.

 

A Coruña, 13 de marzo de 2018.

Noticias relacionadas:

A vulneración de dereitos laborais é unha constante da empresa que xestiona as instalacións deportivas municipais