Resposta do Goberno Local ao BNG sobre as deficiencias na RISGA en materia de vivenda

Concentración en demanda de mellores prestacións na RISGA
Concentración en demanda de mellores prestacións na RISGA
A concelleira do BNG Avia Veira denunciou nunha pregunta por escrito que se lle está a retirar o complemento de vivenda da RISGA a moitas persoas que residen en pensións, mais que están empadroadas en enderezos de entidades benéficas.
Resposta do Goberno Local ao BNG sobre as deficiencias na RISGA en materia de vivenda

Na súa resposta, o Goberno Local dille ao BNG que si é consciente da existencia desta situación e sobre o que pensa facer ao respecto indica que ten pendente unha reunión “coa Xunta da Galiza para abordar as deficiencias que os servizos técnicos municipais encontran na RISGA”.

A través desta iniciativa, a concelleira nacionalista inquiría tamén ao Goberno Local sobre se xa está a traballar na necesidade de pór en marcha canto antes unha bolsa de vivenda en aluguer, tal e como BNG e PSOE conviñeron en xuño pasado no acordo que fixo viábel a investidura de Inés Rey.

O Executivo coruñés limítase a responder que si está a traballar neste asunto, sen dar máis detalles.

Resposta do Goberno Local ao BNG sobre as deficiencias na RISGA en materia de vivenda