Avia Veira preside este xoves unha nova reunión da comisión de Educación e Cultura

Será ás 9.30 horas no Salón Vermello do Pazo de María Pita e de acordo coa seguinte orde do día:
Avia Veira preside este xoves unha nova reunión da comisión de Educación e Cultura

-Informe do Goberno Local sobre a situación da Banda Municipal de Música da Coruña, asunto sobre o que o BNG se ten interesado en diversas ocasións.

-Informe do concelleiro de Educación sobre a situación dos CEIP durante o inicio de curso, tema tamén tratado pola formación nacionalista.

-Informe do concelleiro de Educación sobre o grao de execución da aplicación orzamentaria relativa a programas educativos.

 

-Rogos e preguntas.

Avia Veira preside este xoves unha nova reunión da comisión de Educación e Cultura